Standard plemene

en

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)
F.C.I.-Standard č. 193/25.04.2001/D

BARZOJ – RUSKÝ CHRT
( Russkaya Psovaya Borzaya)

NĚMECKÝ PŘEKLAD: paní Michele Chauliac-Sneider
Pro Klub chovatelů a přátel barzojů do českého jazyka přeložila paní MUDr. Jitka Pacltová.
Revize: STDK ČMKU 24.10.2001

ZEMĚ PŮVODU: Rusko
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARTU: 25.11.1999.
Použití: lovecký chrt, pes pro dostihy a coursing
KLASIFIKACE FCI: Skupina 10 chrti
Sekce 1 dlouhosrstí chrti nebo chrti s praporci
Bez zkoušky z výkonu

KRÁTKÝ NÁSTIN HISTORIE:
 Barzoj je již devět století podstatnou součástí národní kultury ruských dějin. Francouzská kronika z jedenáctého století dosvědčuje, že dcera velkovévody Kyjevského Anna Jaroslavna měla ve své družině, která ji doprovázela do Francie na svatbu s Jindřichem I, tři barzoje. Mezi majiteli a chovateli najdeme mnoho známých osobností, cary i básníky: Ivan Hrozný, Petr Veliký, Mikuláš II, Puškin, Turgeňev. Velký význam mělo založení chovatelské stanice »Perchinskaya okhota« slavným chovatelem velkoknížetem Nikolajem Nikolajevičem a správcem psince Dmitrijem Valtsevem. Od konce 19. století nacházíme barzoje v největších chovatelských stanicích Evropy i Ameriky.

CELKOVÝ ZJEV: Veliký, aristokraticky vypadající pes se suchou, ale současně robustní stavbou těla: stavba těla lehce prodloužená, u fen o něco více než u psů.
Kostra silná, ale ne mohutná. Kosti jsou dosti ploché, suché ale dobře vyvinuté svalstvo, avšak, hlavně na stehnech, nevystupuje. Převažující význam má celková harmonie tělesných tvarů a pohybu.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
· U psů odpovídá výška v kohoutku výšce nejvyššího bodu beder, ale může být něco větší.
· U fen jsou obě výšky stejné.
· Kohoutková výška musí být o něco menší než délka těla.
· Hloubka hrudníku odpovídá přibližně polovině kohoutkové výšky.
· Délka čenichu od stopu po nosní houbu odpovídá délce mozkovny od týlního hrbolu až ke stopu, nebo je lehce delší.

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA): ve všedním životě ukazuje barzoj klidnou a vyrovnanou povahu. Při pohledu na zvěř se rychle vzruší. Má ostrý zrak a vidí velice daleko. Jeho reakce jsou prudké.

HLAVA:
suchá, dlouhá, úzká, aristokratická. Při pohledu ze strany tvoří ohraničující linie hlavy a čenichu dlouhou, lehce klenutou linii. Linie temene probíhá rovně nebo lehce šikmo k dobře vyznačenému týlnímu hrbolu. Hlava je elegantní a tak suchá, že velké cévy prosvítají kůží.

MOZKOVNA:
Lebka: úzká, při pohledu shora podélně oválná, při pohledu ze strany skoro plochá.
Stop: velmi málo vyznačen.
OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: velká, pohyblivá, v poměru k dolní čelisti zřetelně vystupující.
Hřbetní část čenichu: dlouhá, v celé délce vyplněná, blízko nosní houby klenutá.
Tlama: od stopu po nosní houbu odpovídá délce mozkovny od týlního hrbolu až ke stopu, nebo ji poněkud přesahuje.
Pysky: tenké, suché, těsně přiléhající k čelisti. Orámování očí, pysky a nosní houba jsou nezávisle na barvě srsti černé.
Čelisti / zuby: zuby silné a bílé. Nůžkový nebo klešťový skus.
Oči: velké, výrazné. Barva tmavě oříšková nebo tmavě hnědá. Nejsou ani hluboko uložené ani lehce vystupující; mandlového tvaru, šikmo uložené; nesmí být štěrbinovité.
Uši: malé, měkké, pohyblivé; nasazené nad oční linií a směřující dozadu, skoro směrem k šíji. Špičky boltců leží blízko u sebe, nebo ukazují podél krku dolů a dobře na něj přiléhají. Při vzbuzené pozornosti psa jsou uši neseny výše a stranou, nebo dopředu. Někdy je jedno ucho, nebo obě uši vztyčeny jako u koně.
KRK: dlouhý, suchý; se strany zploštělý; svalnatý; lehce klenutý; nesen hodně nízko.

TRUP:
Kohoutek: není zdůrazněn.
Hřbet: široký, svalnatý, pružný. Spolu s bedry tvoří oblouk, který je více vyznačen u psů. Jeho nejvyšší bod leží u prvního nebo druhého bederního obratle.
Bedra: dlouhá, vystupující, svalnatá, přiměřeně široká.
Záď: dlouhá, široká, lehce šikmá; šířka horních vrcholů obou kostí pánevních nesmí být užší než 8 cm.
Hrudník: v příčném řezu oválný; ne úzký, ale také ne širší než záď; hluboký, hodně dlouhý, prostorný; dosahuje téměř do úrovně loktů. Krajina lopatek je plošší, potom se hrudní koš pozvolna rozšiřuje k volným žebrům, která jsou krátká. Při pohledu se strany se tím mění sklon; žebra jsou dlouhá a lehce vystupují. V poměru k ramennímu kloubu předhrudí poněkud vystupuje.
Břicho: dobře vtažené; dolní linie hrudníku směrem k břichu prudce stoupá.
OCAS: srpovitý nebo šavlovitý; nízko nasazený; tenký, dlouhý; při protažení mezi pánevními končetinami musí dosahovat až k hrbolům kyčelních kostí. Je bohatě osrstěn. V klidu visí ocas dolů; při pohybu je nesen poněkud výše, ne však nad úroveň hřbetu.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY: hrudní končetiny suché, svalnaté; při pohledu zpředu jsou rovné a zcela rovnoběžné. Výška od loktů k zemi odpovídá polovině kohoutkové výšky, nebo ji poněkud přesahuje.
Plece: lopatky jsou dlouhé a šikmo uložené.
Nadloktí: mírně šikmé, jeho délka téměř nepřekročí délku lopatek. Ramenní kloub je zřetelně zdůrazněn.
Loketní kloub: jsou uloženy souběžně se středovou rovinou těla.
Předloktí: suché, dlouhé; v příčném řezu je oválné; při pohledu zepředu štíhlé, při pohledu ze strany široké.
Nadprstí: vzhledem k zemi lehce šikmé.

PÁNEVNÍ KONČETINY: při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovné, rovnoběžné a jejich postoj je poněkud širší než u hrudních končetin; při volném postoji musí pomyslná vertikála, spuštěná z hrbolu sedacích kostí, probíhat středem hlezna a nadprstí pánevních končetin.
Stehno: dobře osvalené, dlouhé a šikmo postavené.
Holeň a lýtko: dlouhé, svalnaté, šikmo postavené. Kolení kloub a hlezno musí být dobře vyvinuty, široké a suché. Zaúhlení musí být zřetelně znatelné.
Zadní nadprstí: ne dlouhé; téměř kolmo postavené. Zaúhlení jsou dobře zdůrazněna.

TLAPKY: suché, štíhlé, podélně oválné, tzv. zaječí tlapka, klenuté; prsty k sobě dobře přiléhají; dlouhé, silné drápy dosahují k zemi.

CHODY / POHYB: s výjimkou okamžiků při lovu je typickým pohybem pro barzoje prodloužený klus, plynulý, velice měkký, jako když se barzoj vznáší. Při lovu jde o mimořádně rychlý cval s dlouhými skoky.

KŮŽE: vláčná, pružná.

OSRSTĚNÍ: hedvábné, měkké a hebké. Zvlněné, nebo tvořící krátké kadeře. Na hlavě, boltcích a končetinách je srst jako satén (hedvábná, ale těžší), krátká, dobře přiléhající k tělu. Na trupu je srst hodně dlouhá a zvlněná. Nad lopatkami a v krajině beder tvoří jemné kadeře. Na žebrech a stehnech je srst kratší. Srst, která tvoří praporce v podobě kalhot a vlajky na ocase, je delší.

BARVA: kombinace všech barev kromě modré, hnědé (čokolédové) a jakýchkoliv odstínů těchto barev. Všechny barvy se mohou vyskytovat jednobarevně nebo v kombinaci s bílou. Praporce na končetinách, »kalhoty« a vlajka na ocase mají srst zřetelně světlejší, než je základní barva srsti. Černá maska je typická u černě stínovaných barev.

VELIKOST A HMOTNOST:
Výška v kohoutku: žádoucí pro psy: 75 – 85 cm
pro feny: 68 – 78 cm
U psů je kohoutková výška stejná jako vzdálenost nejvyššího bodu beder od země, nebo je poněkud větší. U fen jsou obě výšky stejné. Jedinci přesahující maximální výšku jsou přijatelní za předpokladu, že zůstává zachován typický vzhled plemene.

VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být považována za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru se stupněm odchylky.

Celkový zjev:
· lehká nebo mohutná stavba těla
· příliš podsaditý nebo příliš dlouhonohý typ
· lehká kostra
· nedostatečně vyvinuté osvalení.

Hlava:
· zřetelný (zdůrazněný) stop
· zřetelně klínovitý profil hlavy způsobený příliš vysokou lebkou
· široké čelo
· jařmové oblouky zřetelně vystupující.
· nosní hřbet příliš úzký nebo příliš krátký
· vystupující nadočnicové oblouky.

Chrup:
· Chybění jednoho zubu P2, malé, abnormálně opotřebované zuby
· Na chybějící zuby P1 a M3 se nebere zřetel
Oči:
· malé, kulaté; světle oříškové (světlý lískový oříšek), štěrbinovitého tvaru
· příliš zřetelné třetí víčko.

Uši:
· nasazeny nízko nebo nesměřují dozadu.

Krk:
· krátký, vysoko nesený

Trup:
· hřbet: úzký hřbet, propadlý ve výši jedenáctého hrudního obratle. Příliš silně klenutý.
· bedra: úzká, krátká, rovná.
· záď: úzká, krátká, zřetelně spadající.
· hrudník: úzký, plochý, málo hluboký; dolní linie je mnohem výše než úroveň loktů.
· břicho: málo vtažené

Ocas:
· nasazen buď příliš nízko nebo příliš vysoko; nesený vysoko; konec ocasu stočený do kroužku; spadající do strany; málo vyvinutý praporec. Krátký ocas.

Hrudní končetiny:
· úhel u ramenního kloubu příliš otevřený.
· lokte vytočené nebo vtočené
· lehce zakřivené předloktí
· zápěstí příliš krátké, příliš šikmé nebo strmé
· tlapky lehce vytočené nebo vtočené.

Pánevní končetiny:
· úhlení příliš výrazné; příliš malé úhlení (strmý postoj).
· sudovitý nebo kravský postoj hlezen,
· tlapky vtočené dovnitř.

Tlapky:
· sklon k poněkud širším, málo zakulacené; příliš masité (silné)

Kůže:
· nedostatečně pružná.

Srst:
· postrádající lesk, střapatá; málo vyvinuté kalhoty a praporce na končetinách nebo na ocasu; hladká srst; jemné kudrny po celém těle.

Barva:
· tečkování ve stejném odstínu jako základní zbarvení, nápadné rezavé znaky.

TĚŽKÉ VADY :

Celkový zjev:
· změkčilá konstituce, hrubá stavba těla.
· krátký trup
· těžká, hrubá stavba kostry
· kulaté kosti.

Hlava:
· ochablé (volné) tkáně.
· tupá morda

Chrup:
· chybění jednoho zubu P3, jednoho P4 v dolní čelisti, jednoho M1 v horní čelisti nebo jednoho M2.

Oči:
· oči hluboce uložené, žluté oči

Uši:
· ušní boltce tlusté, hrubé, se zaoblenými konci

Krk:
· lalok nebo volná kůže na hrdle, krk s kruhovým průřezem.

Trup:
· hřbet: propadlý hřbet, rovný hřbet u psů
· záď: velmi úzká, velmi krátká, spáditá
· hrudník: v přední partii propadlý, sudovitý.
· břicho: měkké, ne pevně vtažené.

Ocas:
· tlustý; v akci dolů spadající.

Hrudní končetiny:
· podstatné odchylky od popisu standartu; příliš kostnaté zápěstí
· kosti předloktí kruhového průřezu

Pánevní končetiny:
· podstatné odchylky od popisu standartu.

Tlapky:
· široké, kulaté, kočičí, ploché a s roztaženými prsty.

Kůže:
· volná.

Srst:
· hrubá, zježená

Barva:
· tečkování v jiném odstínu než je základní barva.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

Chování / charakter (povaha):
· agresivita vůči člověku

Zuby:
· předkus, podkus, asymetrický zámek skusu (zkřížený skus)
· chybění řezáků nebo jednoho špičáku, chybění jednoho z trháků (P4 v horní čelisti nebo M1 v dolní čelisti), chybění více než 4 zubů jakéhokoliv druhu.
· Chybné postavení jednoho nebo obou špičáků v dolní čelisti tak, že při zavřené tlamě mohou poškodit patro nebo dáseň horní čelisti.

Oči:
· modré (břízové oko)

Ocas:
· jako vývrtka, zalomený (srostlé obratle), částečně nebo úplně kupírovaný ocas.
· výskyt paspárků (vlčích drápů)

Barva srsti:
· hnědá, čokoládově hnědá, modrá
Poznámka: Psi musejí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, která se nacházejí zcela v šourku.